Uusi globaali standardi

Inrego esittelee 1.6.2021 uuden maailmanlaajuisen standardin uudelleenkäytön ympäristöraportointiin. Kyseessä on uusi laskentamalli, joka mittaa sitä, kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä (CO2-päästöt) jää syntymättä silloin, kun käytettyjä tietokoneita, älypuhelimia sekä muita IT-laitteita otetaan uudelleenkäyttöön.

Inrego on kehittänyt laskentamallin yhteistyössä ympäristöä ja sen kestokykyä tutkivan Ruotsin ympäristöinstituutin (IVL Svenska Miljöinstitutet, Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning) kanssa tarjotakseen alalle täysin ainutlaatuisen arviointityökalun sen määrällistämiseen, kuinka paljon uudelleenkäyttö säästää ympäristöä. Uuden mallin avulla voimme nyt tuottaa tarkat luvut hiilisäästöistä, jossa IT-tuotteet voidaan luokitella tarkasti luokan, alaluokan, mallin ja jopa komponentin tasolla – ainutlaatuinen uutuus.

Malli on kehitetty kaikille yrityksille ja organisaatioille osana kestävän kehityksen vahvistamista, ja se on vapaasti käytettävissä. Inrego voi myös tarjota asiakkailleen 1. kesäkuuta 2021 alkaen uuden laskentamallin perusteella päivitetyt luvut, joiden voidaan odottaa olevan vanhoja lukuja korkeammat.

Monet yritykset ja organisaatiot pyrkivät ilmastoneutraaleiksi vuoteen 2030 mennessä. Tämä auttaa saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet. Ympäristövaikutusten tehokkaampi seuranta auttaa yrityksiä ottamaan suuria edistysaskeleita kohti ilmastoneutraaliutta.

Haluatko lukea lisää uudesta laskentamallista?

Lataa tiedot täältä!

Lataa raportti

Löydät raportin täältä.

Raportti ja laskentamalli ovat yleisluonteisia, ja niitä voidaan luonnollisesti käyttää päästövähennysten laskemiseen myös muilla uudelleenkäytön aloilla.

Tietokantaa koskevien tietojen lisäksi raportti sisältää jäsennellyn kuvauksen siitä, kuinka samanlaisia tietokantoja voidaan kehittää muille toimijoille ja toimialoille.

Tiesitkö, että elektroniikka on maailman nopeimmin kasvava jätemuoto?

Elektroniikan tuotantotapaa, kulutusta ja käyttöä on siksi pohdittava.

Neljä vaihetta hiilineutraaliuden saavuttamiseksi elektroniikkateollisuudessa.

  1. Osta kiertotalouselektroniikkaa
  2. Käytä tuotettasi pidempään
  3. Käytä uudelleen
  4. Kierrätä

Lataa ja lue lisää

Haluatko tietää enemmän?

Haluatko tietää enemmän siitä, miten voit vahvistaa organisaatiosi kestävää kehitystä uudelleenkäytön avulla? Lisätietoja:

Sebastian Holmström
Circular Strategy Lead, Inrego
sebastian.holmstrom@inrego.se

”Elektroniikalla on suurempi vaikutus ilmastoon kuin monesti ajattelemme. Ympäristövaikutusten tehokkaampi seuranta auttaa yrityksiä ottamaan suuria edistysaskeleita kohti ilmastoneutraaliutta."

- Sebastian Holmström, Circular Strategy Lead, Inrego

90 maassa

Inregon uudelleenkäytettyjä tuotteita on jo 90 maassa.

300 000 kpl

Näin monen IT-tuotteen elämä jatkui viime vuonna Inregon ansiosta.

5 580 753 kgCO2e

Inrego ja sen asiakkaat säästivät viime vuonna globaalisti näin monta kiloa hiilidioksidia IT-tuotteiden uudelleenkäytön avulla.