Pressrum

Kontaktperson

Jonas Carlsson
Koncernchef, Inrego

+46 (0) 8 501 090 00
jonas.carlsson@inrego.se

 • Inrego presenterar ny branschstandard för att mäta miljövinster vid återbruk av IT

  2020-03-30

  Idag släpper Inrego och IVL Svenska Miljöinstitutet en ny databasmodell för att mäta miljöbesparing vid återbruk av IT. Modellen är öppen och fri att använda för hela IT-återanvändningsbranschen och alla som är intresserade av att mäta miljöbesparingar vid återbruk av IT. Målet är att skapa en standard för hela branschen och underlätta för företag och organisationer vid inköp och avyttring av IT-utrustning.

 • Inregos grundare Henrik Nilsson invald i RE:source styrelse

  2020-03-24

  Det övergripande syftet med RE:Source är att genom samverkan i aktiviteter kraftsamla Sverige för att accelerera innovation och utveckla lösningar för cirkulära materialeffektiva flöden. Målet är att uppnå en hållbar materialanvändning där vi håller oss inom planetens gränser, en utmaning Henrik ser fram emot att ta sig an.

 • Inrego öppnar i Finland

  2019-06-25

  - Vi har arbetat med IT-återanvändning i nästan 25 år och kan konstatera att efterfrågan på rekonditionerade produkter och tjänster kring återanvändning växer snabbt. Nu rullar vi ut vårt koncept i fler länder och det känns väldigt spännande att börja med Finland som har kommit långt i omställningen mot en cirkulär ekonomi, säger Mattias Aronsson.

 • Inrego avautuu Suomeen

  2019-06-25

  - Me olemme työskennelleet IT-uudelleenkäytön kanssa lähes 25 vuotta ja huomaamme, että kierrätettyjen tuotteiden ja palveluiden kysyntä kasvaa nopeasti. Nyt kehitämme konseptiamme useammissa maissa ja tuntuu erittäin jännittävältä aloittaa Suomesta, joka on edennyt pitkälle siirtymässä kiertotalouteen, sanoo Mattias Aronsson.

 • Inrego rustar för tillväxt

  2019-05-08

  Inrego är ledande inom återanvändning av datorer, mobiler och andra IT-produkter och hjälper organisationer och privatpersoner att bli mer hållbara och konsumera mer cirkulärt och resurseffektivt. Verksamheten har cirka 150 anställda och omsatte 343 miljoner kronor det senaste räkenskapsåret. Omsättningen har mer än fördubblats de senaste fem åren.

 • Kemikalieskatten motverkar hållbar konsumtion av IT

  2019-03-21

  I ett remissvar till Finansdepartementet framför Inrego kritik mot den höjning av kemikalieskatten som regeringen föreslår. Inrego har kritiserat kemikalieskatten sedan den kom upp på den politiska dagordningen och kan konstatera att skatten går emot den cirkulära ekonomi som regeringen säger sig vilja eftersträva och FN:s mål för hållbar konsumtion och produktion. Dessutom innebär skatten att produkter redan nu dubbelbeskattas under sin livscykel. En höjning skulle förstärka dessa negativa effekter ytterligare.

 • 8 av 10 gör tummen upp för begagnad dator

  2018-11-01

  78 % av svenskarna tycker att det är okej att få en begagnad dator på jobbet och nästan lika många, 76 %, är nöjda med en begagnad jobbmobil. Kvinnorna (80 %) är mer välvilligt inställda än männen (76 %).

 • 4 av 10 företag skrotar mobilerna – stora värden till spillo

  2018-09-28

  Hela 40 procent av företagen och myndigheterna i Sverige skrotar eller magasinerar personalens mobiler när de byts ut, trots att mobilerna skulle kunna återanvändas och har ett stort ekonomiskt värde. Det visar en undersökning bland 250 IT-ansvariga på företag och myndigheter som Novus gjort på uppdrag av Inrego.

 • Svenska folket till företagen: Tillverka med högre kvalitet!

  2018-09-18

  Svenska folket är inte nöjda med dagens kvalitet på produkter, som mobiler och andra elektronikprylar. 70,3 % av svenskarna instämmer helt i påståendet att tillverkare borde tillverka produkter med högre kvalitet så att de håller längre.

 • Inrego blir återförsäljare för Fairphone i Sverige - världens första etiska smartphone

  2018-09-05

  Genom ett partnerskap med nederländska Fairphone blir Inrego nu återförsäljare av Fairphone 2 på den svenska marknaden. Fairphone tillverkar världens första etiska mobil som är byggd för att hålla längre.