Inrego
Stocklists

Korjaus ja uudelleenkäyttö on nopein tie älypuhelinten ilmastovaikutusten pienentämiseen

Uutiset 11 huhtikuu 2023 5 min lukuaika

Noin 80 % älypuhelimen aiheuttamista ympäristövaikutuksista syntyy tuotannon aikana; pääosin raaka-aineiden louhinnasta, komponenttien valmistuksesta ja lopputuotteiden kokoamisesta. Lisäksi uusia malleja tulee markkinoille tiheästi, mikä on lyhentänyt älypuhelimien käyttöikää ja hyväkuntoisia laitteita päätyy jopa jätteeksi. Elektroniikkajäte onkin tällä hetkellä maailman nopeiten kasvava jätemuoto. Vaikka Suomi on monessa asiassa edelläkävijä, on meilläkin paljon parannettavaa elektroniikan käyttöiän pidentämisessä.  Helpoin tapa pienentää laitteiden ilmastovaikutuksia on käyttää jo olemassa olevia laitteita mahdollisimman pitkään. Tehokas ja helposti toteutettavissa oleva tapa oman laitteen käyttöiän maksimointiin on ammattitaitoinen huoltaminen ja korjaaminen.

 

Inrego ja Aito Support toimivat yhteistyössä Samsung-puhelimien käyttöiän maksimoimisessa. Inregon uudelleenkäyttöprosessi yhdistettynä Aito Supportin korjausosaamiseen tekevät palvelusta aukottoman. Myöskään hankalat Google-lukitut laitteet eivät ole enää este, vaan nekin saadaan tyhjennettyä ja kunnostettua seuraavalle käyttäjälle. Yhdessä pystymme maksimoimaan puhelimien käyttöiän, antamaan niille useita uusia mahdollisuuksia ja myös laskemaan yhteisen prosessimme myönteisen vaikutuksen hiilidioksidipäästöihin.

Älypuhelimien ilmastovaikutusten laskenta

Inrego mittaa laitteiden uudelleenkäytön vaikutusta hiilidioksidipäästöihin yhdessä IVL:n (Ruotsin ympäristöinstituutin) kanssa kehitetyllä tieteellisellä menetelmällä. Uudelleenkäytöllä tarkoitetaan tässä tapauksessa IT-laitteen lähettämistä jatkokäsittelyyn Inregolle, jossa laitteen data tyhjennetään, laite testataan, kunnostetaan ja lopulta myydään eteenpäin esimerkiksi julkishallinnolle, toisille yrityksille tai kuluttajille. Laskelma ottaa kantaa laitteen päästöihin komponenttitasolle saakka. Tiivistetysti voimmekin sanoa, että esimerkiksi puhelimen lähettäminen uudelleenkäyttöön säästää 55 kg CO2e päästöjä ja kannettavan tietokoneen 280 kg. Kun laitteita on yrityksissä satoja, hiilidioksidisäästöt ovat hetkessä tuhansia kiloja.

Uudelleenkäytössä merkittävässä roolissa on laitteiden ammattitaitoinen korjausprosessi. Aito Supportin huolto- ja korjausratkaisuilla  voidaan sujuvasti pidentää puhelimien käyttöaikaa 1-2 vuodella. Aito Supportin Green Carbonilla  tuottaman raportin mukaan käyttöiän pidentäminen kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen pienentää hiilijalanjälkeä 30 % ja kahdesta neljään vuoteen jopa 44 %.

Älypuhelimien tuotannon problematiikka

Älypuhelin sisältää jopa 80 eri raaka-ainetta. Älypuhelimen koostumuksesta keskimäärin 45 % on metalleja, 32 % lasia, 17 % muovia ja 6 % muita materiaaleja. Näillä raaka-aineilla valmistetaan tuo pieni kätevä laite, joka sisältää komponentteja kuten piirilevyjä (PCB), magneetteja, johtoja, mikrofoneja, juotteita, siruja sekä suuria määriä muita tukikomponentteja. Yksittäisistä komponenteista mikropiirin valmistus aiheuttaa suurimman ilmastovaikutuksen, eli 50 % koko puhelimen valmistuksen päästöistä.

Luonnonvarojen ylikulutuksen lisäksi valmistus- ja raaka-aineiden hankintaketjut ovat maailmanlaajuisia ja pitkiä. Valitettavasti osa näistä raaka-aineista luokitellaan edelleen ns. konfliktimetalleiksi, sillä ne louhitaan poliittisesti epävakailla alueilla, joilla sotilaalliset tai puolisotilaalliset ryhmät rahoittavat toimintaansa louhinnasta saatavilla tuotoilla. Myös lapsityövoiman olemassaolo monien metallien tuotannossa on tunnistettu ongelma.  

On totta, että uusimmat laitteet ovat energiatehokkaampia kuin vanhat, jolloin niiden käytönaikaiset päästöt pienenevät.  Kokonaisuudessaan käytönaikaiset päästöt muodostavat vain noin 10 % laitteen aiheuttamasta ilmastovaikutuksesta. Uuden laitteen energiansäästöstä syntyneet päästövähennykset ovat kuitenkin merkittävästi pienemmät kuin uuden laitteen valmistamisesta aiheutuvat päästöt. Esimerkiksi 20 % energiatehokkaampaan matkapuhelimeen vaihtaminen vaatisi 17 vuotta, jotta energiatehokkuudessa säästyneet päästöt kompensoivat laitteen valmistamisen päästöt.

Laitteiden korjauksen vaikutus käyttöikään

Vaikka myös korjauksesta aiheutuu ympäristövaikutuksia mm. varaosien valmistuksessa, on se silti huomattavasti ilmastotehokkaampaa kuin uusien laitteiden tuotanto. Korjauksen kannalta oleellista on tietää, mitkä laitteiden osat tuottavat eniten päästöjä. Mikropiirit aiheuttavat suurimman osan päästöistä, kun taas laitteisiin yleisesti vaihdettavien osien, kuten akkujen ja näyttöjen vaikutus vaihtelee eri mallien välillä 1–25 % laitteen koko hiilijalanjäljestä.

Jotta korjauksen vaikutus olisi helppo ymmärtää, Aito Supportin raportissa on hyödynnetty skenaarioajattelua. Skenaariossa määritetään, että laitteen korjaaminen pidentää käyttöikää vuodella. Korjaus tarkoittaisi joko akun, näytön tai piirikortin vaihtamista tai pelkkää korjaustoimenpidettä ilman varaosia.

Korjaus kasvattaa yhden laitteen hiilijalanjälkeä, mutta pienentää kokonaisuudessaan kasvihuonekaasupäästöjä, kun uutta laitetta ei tarvitse valmistaa. Näissä skenaarioissa älypuhelimien ilmastovaikutus pieneni 13-24 %, mikäli puhelimen käyttöä jatkettiin vuodella.  Skenaarioissa käyttövaiheeseen ei ole sisällytetty välillisiä eli verkossa ja palvelinkeskuksissa syntyneitä päästöjä. Lue tulokset täältä.

Yhteenvetona todettakoon, että korjaus ja uudelleenkäyttö on aina parempi vaihtoehto kuin uuden tuotanto. Ja, mikäli korjaus voidaan tehdä ilman osien vaihtoa, sen ilmastovaikutus on kaikista suotuisin. Säännöllinen huolto ja laitteesta huolehtiminen ovat meille kaikille helppoja keinoja maksimoida oman laitteen käyttöikä. Ja vian sattuessa laitteen korjaaminen. Vasta viimeisenä vaihtoehtona tulisi olla vanhan laitteen toimitus materiaalikierrätykseen ja uuden laitteen hankkiminen, mutta silloinkin toki mieluiten käytettynä.

 

Lue lisää:

Aito Supportin ilmastotyöstä

Inregon hiilidioksidilaskennasta