Inrego
Stocklists

Right to repair - tuo käyttäjien osalta toivotun uudistuksen elektroniikkamarkkinoille

Uutiset 12 toukokuu 2023 3 min lukuaika

EU:n ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi meidän on vähennettävä hiilidioksidipäästöjämme ja siirryttävä kestävämpään talouteen. Tämä tarkoittaa siirtymistä osta, käytä, hävitä -kulutuksesta toimivaan kiertotalouteen, jossa kaikkea käytetään mahdollisimman pitkään.

EU:n tavoitteena on saavuttaa toimiva kiertotalous vuoteen 2050 mennessä ja tärkeä osa toimintasuunnitelmaa on vahvistaa käyttäjien oikeutta korjata laitteita. Euroopan komissio on tehnyt lakiesityksen, joka tarkoittaa, että EU:n kuluttajilla pitää olla oikeus korjata rikkinäiset laitteet.

Mitä uusi lakiehdotus sisältää?

EU:n uusi lakiehdotus "Oikeus korjaukseen" sisältää useita toimenpiteitä, joilla luodaan kuluttajille mahdollisuuksia korjata laitteet ja samalla asetetaan myös vaatimuksia jälleenmyyjille. Tässä muutama pääkohta:

  • Kuluttajalle on tarjottava takuun piiriin kuuluvan tuotteen takuuvaihdon sijaan laitteen korjausta, kunhan se ei ole kalliimpaa.

  • Kuluttajan on voitava vaatia tuotteen korjaamista 5–10 vuotta laitteen valmistuksen jälkeen.

  • Kuluttajien ja laitteiden korjaajien tulee olla helppoa löytää toisensa digitaalisen alustan avulla.

  • Tuotteet on valmistettava osilla, jotka on helppo vaihtaa, jotta elektroniikasta tulee kestävää ja pitkäikäistä.

  • Valmistajien on tarjottava ilmainen pääsy korjaus- ja huoltotietoihin ja taattava ohjelmistopäivitykset tietyn ajan.

  • "Korjauslomakkeella", johon kuluttajilla pitäisi olla oikeus, on olatava nähtävissä korjaushinnat ja -ehdot.

Ehdotuksen tavoitteet

EU:n uudelle lakiehdotukselle on useita syitä, mutta yksi tärkeimmistä on ympäristön suojelu. Korjaamalla laitteemme hävittämisen ja uusien ostamisen sijaan, voimme vähentää uusien laitteiden valmistuksen tarvetta. Juuri tuotanto aiheuttaa elektroniikassa suurimmat ympäristövaikutukset. 80 prosenttia tietokoneen päästöistä syntyy tuotannon aikana, joten päästöjä voidaan vähentää merkittävästi käyttöikää pidentämällä. Lisäksi vähennämme elektroniikkajätteen määrää, joka on tällä hetkellä nopeimmin kasvava jätemuoto maailmanlaajuisesti. 

EU-parlamentaarikko Jakop Dalunden mukaan lakiesitys on iso askel kohti ilmastotavoitteita:

-          Korjausoikeus liittyy kiinteästi kiertotalouteen. Se on yksi monista tavoista varmistaa, että arvokkaat raaka-aineet ja metallit jäävät kiertoon, sen sijaan, että ne päätyisivät kaatopaikoille ja korvautuisivat sitten taas uusilla materiaaleilla, jotka on louhittava ja kuljetettava. Matkapuhelimet, pesukoneet ja jääkaapit ovat esimerkkejä tuotteista, joiden on oltava korjattavissa, jos haluamme saavuttaa ilmastotavoitteet.

Elektroniikkatuotteiden käyttöikä on lyhentynyt viime vuosien aikana. Tähän on useita syitä ja valitettavasti ne on jopa suunniteltu siten, että tiettyjä osia ei voida vaihtaa tai tuote saadaan lähes käyttökelvottomaksi tai rikkoutumaan tietyn käyttöajan jälkeen. Usein korjauskustannukset voivat olla korkeammat kuin uuden tuotteen ostaminen. EU:n uudella lakiehdotuksella toivotaan muutosta, jonka myötä elektroniikkatuotteet suunnitellaan kestämään pitkään ja korjauksesta tehdään kustannustehokasta ja helppoa.

Inrego edistää kiertotaloutta

Me Inregolla haluamme auttaa kaikki yrityksiä ja organisaatioita pääsemään osaksi kiertotaloutta IT-laitteiden uudelleenkäytöllä. Ostamme IT-laitteita, korjaamme ne, myymme kunnostettuja laitteita jateemme myös analyyseja yrityksen IT-laitehallinnan vastuullisuudesta. Ota yhteyttä meihin ja katsotaan yhdessä teille parhaat tavat maksimoida IT-laitteiden käyttöikä.

Sebastian Holmström på Inrego.

Sebastian Holmström

Sustainability Manager

sebastian.holmstrom@inrego.se