Inrego
Stocklists

Vastuullisuus ja läpinäkyvyys ovat avainasiat käytettyjen IT-laitteiden myynnissä

Uutiset 29 maaliskuu 2023 4 min lukuaika

Meidän tavoitteenamme on muuttaa maailman IT-kulutus kestävämmäksi ympäristön kannalta. Se, että laitteet kunnostetaan ja niille tarjotaan uusi elämä on yksi iso asia, mutta merkittävää on myös tietää mitä laitteille tapahtuu eteenpäin myynnin jälkeen. Tämä on meille erityisen tärkeää. Inregon laatu- ja ympäristöpäällikkö Henrik Långmark on syventänyt Inregon työtä näiden asioiden ympärillä ja antaa nyt kolme neuvoa yrityksille läpinäkyvyyteen ja vastuullisuuteen.

Vastuullisen käsittelyn -ohjelmamme on luettavissa täällä.

Mitä vastuullinen käsittely tarkoittaa meille?

Kansainvälisillä markkinoilla on tärkeää seurata eri maiden lakeja ja vaatimuksia. Vastuullisen käsittelyn edellytykset, esimerkiksi ympäristölainsäädäntö, eivät tosin ole itsestäänselvyys kaikissa maissa. Ja vaikka lainsäädäntöä olisi se ei kaikkialla tarkoita, että sen mukaan toimitaan. On tärkeää, että ihan joka puolella maailmaa ihmisillä on mahdollisuus hyödyntää IT-laitteita ja saada hankittua niitä kohtuuhintaan. Tämä aiheuttaa lisätyötä myyjille, sillä aktiivista selvitystyötä ja vuoropuhelua tarvitaan etenkin korruptioindeksissä korkealla sijaitsevissa maissa.

Tässä on kolme neuvoa siitä, kuinka sinä ja yrityksesi voitte toimia uskottavuuden ja vastuullisuuden varmistamiseksi koko ketjussa.

1. Luo järjestelmällinen prosessi

Ennen jokaista uutta asiakasyhteistyötä tarvitaan kokonaiskuva kyseisen maan nykytilasta ja haasteista, jotta vastuullinen toiminta voidaan varmistaa. Mutta miten tämä onnistuu? Me Inregolla olemme kartoittaneet maariskianalyysissä kaikki maat, joiden kanssa teemme liiketoimintaa. Maariskianalyysimme antaa viitteitä maan nykytilasta seuraavilla tavoilla:

  • Ilmaisuvapaus

  • Poliittinen vakaus

  • Hallituksen toiminta

  • Oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen

  • Korruptioaste

  • Sanktiot

  • Ympäristölainsäädäntö

Kattavan analyysin avulla voimme tehdä arvion siitä, millaisia toimenpiteitä yhteistyön aloittaminen uuden maan kanssa vaatii. Meillä on käytössä Compliance-liite, joka jokaisen jälleenmyyjämme täytyy allekirjoittaa. Näin pyrimme varmistamaan, että myymämme laitteet voidaan jäljittää seuraavaan myyntivaiheeseen ja että asiakas sitoutuu käsittelemään myöhemmin elektroniikkajätteeksi muodostuvat yksiköt paikallisen ympäristölainsäädännön mukaisesti. Riskianalyysissä korkealle nousevat maan kanssa toiminta vaatii perusteellista seurantaa, joka tapahtuu niin puhelinkeskusteluilla kuin auditoinneilla paikan päällä.

2. Käy aktiivista vuoropuhelua toimittajien kanssa

Maariskianalyysi antaa viitteet, kuinka tiiviisti kyseisen maan toimittajia seurataan Compliance-liitteen allekirjoituksen jälkeen. Valitettavasti aina ei ole itsestään selvää, että Compliance-kirjeessä asetetut sitoumukset täyttyvät, tämän vuoksi seuranta on tärkeää. Helpottaaksemme päivittäin jälleenmyyjien kanssa tekemisissä olevien yhteyshenkilöidemme työtä, olemme perustaneet seurantaa varten selkeän kaavan. Tämä kaava luo selkeyttä vuoropuheluun asiakkaan kanssa ja avaa tarkemmin, miksi vastuullinen käsittely on meille tärkeää, mitä vaatimuksia meillä on itsellemme ja jälleenmyyjillemme ja millaista dokumentaatiota tarvitsemme. On tärkeää, että Compliance-mallilla on selkeä prosessi koko yhteistyön ajan. Näin siitä on hyötyä niin meille, jälleenmyyjillemme kuin yhteiskunnille.

3. Arvioi ja paranna asiakasyhteistyötä asettamalla vaatimuksia

Me Inregolla näemme Vastuullisen käsittelyn -prosessimme mahdollisuutena saada aikaan muutosta niin paikallisesti kuin vastaanottavassa maassa. Koemme, että meillä neuvonantajan rooli asiakkaillemme. Selitämme lainsäädäntöjen noudattamisen ja elektroniikan ympäristöystävällisen käsittelyn tärkeyttä. Varmistamme myös, että olemme nopeasti reagoivia ja opimme tilanteista, joita muissa maissa ilmenee. Lainsäädäntömuutokset voivat tapahtua nopeasti, ja sama koskee myös kumppaneidemme meille asettamia vaatimuksia. Toteutamme vaatimukset sisäisesti ja kanavoimme niitä jossain määrin myös asiakkaillemme. Meillä on selkeä ja luotettava seuranta, joka on läpinäkyvä ketjun kaikille sidosryhmille. Työskentely vaatimustenmukaisuuden (Compliance-malli) ja vastuullisen johtamisen kanssa on monimutkaista ja vie paljon aikaa, mutta se luo vakautta, uskottavuutta ja ohjaa koko maailmaa kestävän kehityksen suuntaan. Mitä tarkempia olemme prosessissa, sitä varmemmin voimme edistää visiotamme; muuttaa maailman IT-kulutus kestävämmäksi.

Haluatko tietää lisää siitä, miten me Inregossa työskentelemme vastuullisen käsittelyn eteen? Lue lisää käsittelystämme täältä tai ota yhteyttä niin kerromme lisää.

Henrik Långmark

Laatu- ja ympäristöpäällikkö

Henrik Långmark

Kvalitets- och miljöansvarig

henrik.langmark@inrego.se