Inrego
Stocklists

CO2-laskentamalli

IT-laitteiden uusiokäytöllä voidaan vaikuttaa IT-laitteen aiheuttamiin hiilidioksidipäästöihin.

Uusi standardi

IT-teollisuuden on pystyttävä viestinnässään kertomaan uudelleenkäytön säästöistä yhteisellä ja maailmanlaajuisesti standardoidulla tavalla. Siksi Inrego on yhteistyössä IVL Svenska Miljöinstitutet -tutkimuslaitoksen (Ruotsin ympäristöinstituutti) kanssa julkaissut tieteellisesti kehitetyn laskentamallin teollisuuden käyttöön. Lue raportti laskentamallista täältä.

Säästöt ympäristölle

Uusien IT-tuotteiden tuotanto vaatii paljon luonnonvaroja. Materiaalien, kemikaalien, veden ja energian kulutuksen lisäksi ilmakehään vapautuu myös suuria määriä kasvihuonekaasuja. Tuotannon päästöt ovat merkittävin ympäristövaikutus tuotteen koko elinkaaren aikana. Uudelleenkäyttö vähentää tuotantoon, jakeluun ja jätehuoltoon liittyviä päästöjä, ks. kuva. Tästä saadaan ympäristövaikutusten laskentakaava, joka kattaa myös uudelleenkäyttöprosessin päästöt.

Menetelmät ja oletukset:

  1. Päästötiedot elinkaaren eri prosesseista on kerätty valmistajien julkaisemista tiedoista, minkä jälkeen keskimääräiset arvot on laskettu tuotetyypeittäin ja alaryhmittäin.

  2. Komponenttien arvot on laskettu materiaalien ja komponenttien sisällön pohjalta kehitettyjen laskentamallien avulla.

  3. Jos tuotteen uudelleenkäyttö vaatii jonkin komponentin vaihtoa vähennetään komponentin valmistuspäästöt säästöistä.

  4. Päästövähennykset jaetaan tasan ensimmäisen ja toisen käyttäjän kesken, koska molemmat ovat yhtä olennainen osa uudelleenkäyttöä. Tällä tavalla vältetään kaksinkertainen laskenta.

  5. Vähennykset ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalenttikiloina (kg CO2e), joka on kaikkien kasvihuonekaasupäästöjen yhteismitta hiilidioksidina. Toisinaan juoksevassa tekstissä käytetään kuitenkin termiä CO2 lukemisen helpottamiseksi.

Taulukossa kuvataan tiedot, joita käytetään CO2e-säästöjen ilmoittamiseen.

Tuotekohtainen säästölaskenta näkyy palauteraportin ladattavassa Excel-tiedostossa

Aiempi laskentamalli ja tilastot

Tämä laskentamalli on päivitys edelliseen laskentamalliin, jota Inrego on käyttänyt vuodesta 2010. Kaikki päästösäästöt raportoidaan 1. kesäkuuta 2021 alkaen uuden mallin ja uusien arvojen mukaan. Ennen 1. kesäkuuta 2021 ja sen jälkeen laadittavissa tilastoissa on siis sekä vanhat että uudet arvot. Tämän laskentamallin arvot ja luvut on päivitetty vuonna 2023.

Käyttöalue

Tiedot osoittavat, kuinka paljon raportin saaja säästää ympäristöä. Säästöistä voidaan tiedottaa sekä sisäisesti että ulkoisesti. Tarkoituksena on osoittaa, miten IT-tuotteiden uudelleenkäyttö säästää ympäristöä ja miten tämä sisällytetään organisaation hiilijalanjälkeen.

Ota yhteyttä!

Timo Kauhanen Inrego.

Timo Kauhanen

Sales Director

timo.kauhanen@inrego.fi +358403559254