Policies

Yritysvastuu

Periaatteemme ohjaavat kaikkea toimintaa

Inregon missiona on minimoida käytettyjen IT-laitteiden ympäristövaikutukset. Näin luomme kestävää liiketoimintaa, joka on hyväksi asiakkaillemme, ympäristölle ja myös meille itsellemme. Toimintamme perustuu viiteen painopistealueeseen, jotka ovat talous, ympäristö, turvallisuus, laatu ja sosiaalinen vastuu.

Talous

 • Tavoitteenamme on pidentää markkinoilla olevien IT-laitteiden käyttöikää. Haluamme edistää kiertotaloutta ja luoda liiketoimintaa, joka hyödyttää kaikkia, myös ympäristöä.

 • Luomalla kestävää ja vastuullista liiketoimintaa teemme kasvua kestävän kehityksen ehdoilla. Luomme kannattavaa liiketoimintaa myös tulevaisuudessa ja varmistamme menestyksemme.

Ympäristö

 • Haluamme saada useampia ihmisiä käyttämään uudelleen IT-laitteita pelkän materiaalikierrätyksen sijaan.

 • Liiketoimintamme ympäristö- ja ilmastovaikutukset minimoidaan. Kiinnitämme erityistä huomiota materiaaleihin, logistiikkaan, energiankulutukseen sekä jätteiden syntyyn.

 • "Vastuullinen käsittely" -ohjelmalla varmistamme, että kauttamme kulkevia IT-laitteita käsitellään ympäristöystävällisesti.

Turvallisuus

 • Tietoturvasäädöksemme kattaa kaikki käsittelemämme tiedot. Otamme huomioon käsiteltävien tietojen tarkkuuden, lähteet, jäljitettävyyden ja luottamuksellisuuden.

 • Käsittelemme asiakkaiden laitteita, niiden sisältämiä tietoja ja kaikkia henkilötietoja huolellisesti, säädösten, turvallisuusvaatimusten ja henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Olemme turvallinen ja luotettava kumppani.

Laatu

 • Palvelumme hyödyttää sekä asiakkaitamme että ympäristöä.

 • Kehitämme jatkuvasti palvelumme laatua yhdessä työntekijöiden kanssa.

 • Työskentelemme standardien ja toimintamallien pohjalta, mutta olemme tarpeen mukaan joustavia.

 • Luomme aina arvoa työllämme.

 • Tartumme ongelmiin ja selvitämme ne perusteellisesti.

Sosiaalinen vastuu

 • Vaikutamme toiminnallamme ympäröivään maailmaan mahdollisimman positiivisesti.

 • Haluamme tarjota kunnostetut IT-laitteet kaikkien saataville.

 • Kohtelemme kaikkia kunnioittavasti ja tasa-arvoisesti. Pysymme erossa korruptiosta, lahjonnasta ja vallan väärinkäytöstä.

 • Inregolla työskentelyn tulee olla hauskaa, merkityksellistä, turvallista ja tarjota kehittymismahdollisuuksia. Noudatamme "Inregon arvoja" ja teemme työtä työympäristön eteen.

 • Pyrimme varmistamaan, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan jokaisessa toimitusketjun osassa.

 • Täytämme kaikki lakien ja asetusten vaatimukset.

Vastuullinen käsittely

Uudelleenkäyttö on aina parempi vaihtoehto kuin kierrätys. Inregon toiminnan perusperiaatteena on minimoida IT-laitteiden vaikutukset ympäristöön ja terveyteen. Tuemme YK:n StEP-aloitetta. (Solving the E-waste Problem)

Työskentelemme IT-laitteiden jälleenmyynnin ja kierrätyksen parissa. Vastuullinen käsittely -ohjelman tarkoituksena on varmistaa, että toimittamiamme IT-laitteita käytetään hyvään tarkoitukseen ja vältämme elektroniikkajätteen vientiä.