Inrego
Stocklists
Klimatmål på Inrego.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet - 2030

Inregon tahtotilana on edistää YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteiden toteutumista. Olemme poimineet näistä tavoitteista toimintamme kannalta olennaisimmat ja ne, joihin voimme IT-laitteiden uusiokäytöllä vaikuttaa. Nämä tavoitteet ovat: 4, 9, 12 ja 13. Lue alta lisää!

4. Hyvä koulutus

Maailmassa on yli 774 miljoonaa ihmistä, jotka eivät osaa lukea tai kirjoittaa. Oikeus koulutukseen on perusihmisoikeus, jota monilla ei valitettavasti ole. Siksi on tärkeää lisätä merkittävästi niiden nuorten ja aikuisten määrää, joilla on työelämään ja yrittäjyyteen tarvittavat taidot, mukaan lukien tekniset ja ammatilliset taidot.

Panoksemme: Tavoitteemme on, että toimivia ja laadukkaita yrityskäytössä olleita IT-laitteita on saatavilla kaikille. Mahdollistamme edullisempien IT-laitteiden hankinnan mm. oppilaitoksille.

9. Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Kestävien taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöllisten ratkaisujen löytäminen vaatii uusia ideoita, innovaatioita ja teknologista kehitystä. Vastuulliset innovaatiot luovat uusia markkinoita ja työtä, jotka voivat osaltaan edistää tasa-arvoisuutta.

Panoksemme: Teemme aktiivisesti työtä mahdollistaaksemme vastuullisemman IT:n käytön yhä useammalle yritykselle ja organisaatiolla. Lisäämme tietoisuutta IT:n ympäristövaikutuksista. Pidentämällä elektroniikan käyttöikää voimme pienentää niiden aiheuttamia ilmastovaikutuksia.

12. Vastuullista kuluttamista

Kestävä kulutus ja tuotanto tarkoittaa luonnonvarojen vastuullista käyttöä. Kestävän kehityksen saavuttamiseksi meidän on pienennettävä ekologista jalanjälkeämme muuttamalla tavaroiden tuotanto- ja kulutustapoja, jotta voimme minimoida niiden negatiiviset vaikutukset ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Ihmiskunnan tulee vähentää merkittävästi jätteen määrää vuoteen 2030 mennessä ja pyrkiä käyttämään pidempään niitä tuotteita, joita on jo valmistettu. Korjaus ja uudelleenkäyttö tulee tapahtua useita kertoja ennen materiaalikierrätystä.

Panoksemme: Inregon tehtävänä on varmistaa, että jo valmistettuja IT-laitteita käytetään mahdollisimman pitkään. Näin voimme minimoida päästöt sekä tuotannossa tarvittavien resurssien kuten kemikaalien, fossiilisten polttoaineiden, raaka-aineiden ja veden, käytön.

13. Ilmastotekoja

Ilmastonmuutos sekä ilmaston lämpeneminen jatkavat kasvuaan yhdessä kasvihuonekaasupäästöjen kanssa. Ilmaston lämpenemisen vaikutukset ovat jo näkyvissä, mikä tarkoittaa, että meidän on toimittava lisäämällä koulutusta ja tietoisuutta, uusia innovaatioita ja uusia lakeja, jotta saamme ilmastonmuutoksen pysäytettyä.

Panoksemme: Suurin osa elektroniikan ilmastovaikutuksista tulee tuotannosta. Käyttämällä elektroniikkaa pidempään voimme vähentää ilmastovaikutuksia merkittävästi. Vuonna 2022 säästimme yhdessä asiakkaidemme kanssa yhteensä yli 76 000 tonnia hiilidioksidia (CO₂).

Ympäristötavoitteemme

Yhdessä asiakkaidemme kanssa teemme joka päivä IT:stä vastuullisempaa.