Inrego
Stocklists
Inregos policies, en person som står och tittar ut över ett vackert landskap med berg och vatten.

Yritysvastuu

Periaatteemme ohjaavat kaikkea toimintaa

Inregon missiona on minimoida käytettyjen IT-laitteiden ympäristövaikutukset. Näin luomme kestävää liiketoimintaa, joka on hyväksi asiakkaillemme, ympäristölle ja myös meille itsellemme. Toimintamme perustuu viiteen painopistealueeseen, jotka ovat talous, ympäristö, turvallisuus, laatu ja sosiaalinen vastuu.

Talous

 • Tavoitteenamme on pidentää markkinoilla olevien IT-laitteiden käyttöikää. Haluamme edistää kiertotaloutta ja luoda liiketoimintaa, joka hyödyttää kaikkia, myös ympäristöä.

 • Luomalla kestävää ja vastuullista liiketoimintaa teemme kasvua kestävän kehityksen ehdoilla. Luomme kannattavaa liiketoimintaa myös tulevaisuudessa ja varmistamme menestyksemme.

Ympäristö

 • Haluamme saada useampia ihmisiä käyttämään uudelleen IT-laitteita pelkän materiaalikierrätyksen sijaan.

 • Liiketoimintamme ympäristö- ja ilmastovaikutukset minimoidaan. Kiinnitämme erityistä huomiota materiaaleihin, logistiikkaan, energiankulutukseen sekä jätteiden syntyyn.

 • "Vastuullinen käsittely" -ohjelmalla varmistamme, että kauttamme kulkevia IT-laitteita käsitellään ympäristöystävällisesti.

Turvallisuus

 • Tietoturvasäädöksemme kattaa kaikki käsittelemämme tiedot. Otamme huomioon käsiteltävien tietojen tarkkuuden, lähteet, jäljitettävyyden ja luottamuksellisuuden.

 • Käsittelemme asiakkaiden laitteita, niiden sisältämiä tietoja ja kaikkia henkilötietoja huolellisesti, säädösten, turvallisuusvaatimusten ja henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Olemme turvallinen ja luotettava kumppani.

Laatu

 • Palvelumme hyödyttää sekä asiakkaitamme että ympäristöä.

 • Kehitämme jatkuvasti palvelumme laatua yhdessä työntekijöiden kanssa.

 • Työskentelemme standardien ja toimintamallien pohjalta, mutta olemme tarpeen mukaan joustavia.

 • Luomme aina arvoa työllämme.

 • Tartumme ongelmiin ja selvitämme ne perusteellisesti.

Sosiaalinen vastuu

 • Vaikutamme toiminnallamme ympäröivään maailmaan mahdollisimman positiivisesti.

 • Haluamme tarjota kunnostetut IT-laitteet kaikkien saataville.

 • Kohtelemme kaikkia kunnioittavasti ja tasa-arvoisesti. Pysymme erossa korruptiosta, lahjonnasta ja vallan väärinkäytöstä.

 • Inregolla työskentelyn tulee olla hauskaa, merkityksellistä, turvallista ja tarjota kehittymismahdollisuuksia. Noudatamme "Inregon arvoja" ja teemme työtä työympäristön eteen.

 • Pyrimme varmistamaan, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan jokaisessa toimitusketjun osassa.

 • Täytämme kaikki lakien ja asetusten vaatimukset.

Vastuullinen käsittely

Uudelleenkäyttö on aina parempi vaihtoehto kuin kierrätys. Inregon toiminnan perusperiaatteena on minimoida IT-laitteiden vaikutukset ympäristöön ja terveyteen. Tuemme YK:n StEP-aloitetta. (Solving the E-waste Problem)

Työskentelemme IT-laitteiden jälleenmyynnin ja kierrätyksen parissa. Vastuullinen käsittely -ohjelman tarkoituksena on varmistaa, että toimittamiamme IT-laitteita käytetään hyvään tarkoitukseen ja vältämme elektroniikkajätteen vientiä.


Whistleblowing

On tärkeää, että toimintamme riskit ja muut epäsäännöllisyydet havaitaan ja korjataan mahdollisimman pian. Sinulla on tärkeä rooli ilmoittamalla väärinkäytöksistä.

Tee ilmoitus tästä.

 Voit ilmoittaa epäilyistäsi nimelläsi tai anonyymisti. Toivomme, että raportoit avoimesti antamalla nimesi ja yhteystietosi. Kaikki raportit ja yhteydenotot käsitellään ehdottoman luottamuksellisina, ja tutkinta käsitellään äärimmäisen huolellisesti ja yksityisyyttäsi kunnioittaen.

 Sinua ei uhkaa negatiivinen syrjintä tai kosto, koska ilmoitat.

Ilmianto tarkoittaa tässä sitä, että jokainen työntekijä ilmoittaa toiminnassamme tapahtuneista väärinkäytöksistä, jos niiden esiintuominen edistää yleistä etua. Ilmianto voi tarkoittaa myös väärinkäytöksiä muissa toiminnoissa, joita työntekijä on saanut tietoonsa, esimerkiksi vakavaa virhettä asiakkaan tai tavarantoimittaja toiminnassa ja jossa sen esiin tuominen on yleisen edun mukaista.

Inregon Whistleblowing -ilmiantopolitiikan ohjesäännöt löydät täältä.