Inrego
Stocklists

Kasvun ja tuhlauksen välinen yhteys on katkaistava

Uutiset 24 toukokuu 2022 2 min lukuaika

Skruva på en dator.

Inrego käsitteli yhdessä useiden kiertotalouden suurten toimijoiden kanssa DN Debatissa sitä, kuinka tärkeitä kansalliset teot ja suunnitelmat ovat ilmaston "zero waste" -tavoitteen saavuttamiseksi. Tavoitteet ovat kuitenkin vaarassa jäädä vain sanahelinäksi ilman konkreettista toimintasuunnitelmaa. Kulutuksen ilmastotavoitteita on yksinkertaisesti täydennettävä kansallisilla kierrätystavoitteilla.

Lue koko artikkeli linkistä. Artikkeli ruotsiksi.

”För att nå denna utveckling behövs krafttag som tydligt bidrar till att göra återbruk till ett attraktivt alternativ till nykonsumtion, ett arbete som kräver tydliga politiska åtgärder och målsättningar.”

Tillsammans med ett antal stora aktörer inom cirkulär ekonomi, skriver Inrego i DN Debatt om hur viktigt det är med nationella mål för hållbara alternativ och återbrukets roll i att nå ambitionen om netto noll i klimatutsläpp senast 2045. Samtliga partier har höga ambitioner och mål när det gäller miljö- och klimatpolitik. Målen riskerar dock att falla platt utan tydliga målsättningar som kan stötta tillväxten av hållbara alternativ. Klimatmålen för konsumtion behöver helt enkelt kompletteras med nationella mål för återbruk.

Avsändarna för debattartikeln, utöver Inrego, är Avfall SverigeBlocketGIAB Nordic ABMyrorna och Tradera.

Läs hela debattartiklen här!