Inrego
Stocklists

Telia hyödyntää kiertotalouden liiketoimintamalleja matkalla kohti zero waste -tavoitettaan

Telia 6 lokakuu 2021 2 min lukuaika

Telia väljer Inrego.

Referenssitarina Ruotsista:

Telialla on koko organisaation kattava ympäristöpolitiikka. He pyrkivät nousemaan mahdollisimman korkealle jätehierarkiassa. Lopullisena tavoitteena on, että organisaatio saavuttaa "zero waste" tilan. Sara Nordbrand, konsernin kestävän kehityksen johtaja, kertoo lisää siitä, kuinka Telia toimii saavuttaakseen tavoitteensa.

Televiestintäyritys Telia yhdistää ihmisiä digitaalisesti maailmanlaajuisesti. Digitalisaation meille luomat mahdollisuudet ovat hyödynnettävissä monella tapaa. Etenkin pandemian luoman eristäytymisen ja etätyön aikana olemme huomanneet digitaalisten kanavien tärkeyden. Elämäntapamme huono puoli on kuitenkin ympäristöön ja yhteiskuntaan kohdistuva vaikutus, josta on väistämättä tullut tärkeä ja erittäin ajankohtainen aihe ihan kaikille.

Matka kohti "nollajätettä" alkoi useita vuosia sitten, kun Telian sisäisille IT-laitteille otettiin käyttöön elinkaarenhallintajärjestelmä. Laitteet lähetetään uudelleenkäytettäviksi mm. Inregon kautta. Telia on sittemmin ottanut tämän ajattelutavan käyttöön myös asiakkailleen, jotka saavat Telian ja yhteistyökumppaneiden kautta mahdollisuuden pidentää käytettyjen IT-laitteidensa käyttöikää. Telia näkee "tuotteet palveluna" -mallin ja laitteiden uudelleenkäytön keskeisenä osana siirtymisessä kohti kiertotaloutta.

- Haluamme auttaa asiakkaitamme pienentämään ympäristö- ja ilmastojalanjälkeään, Sara Nordbrand sanoo. Yhteistyö on avainsana kiertotalouden toteutumisessa – kukaan ei pääse sinne yksin. Meidän on luotava yhdessä suunta kohti kestävämpää digitaalista maailmaa.

Telia on kohdannut useita esteitä omalla "zero waste" -polullaan. Suurin haaste on saada takaisin vielä käyttökelpoiset laitteet, jotka ovat poistuneet käytöstä. Tilastot osoittavat, että monissa kotitalouksissa on muun muassa vanhoja puhelimia lipastoissa ja organisaatiot keräävät suuria määriä IT-laitteita kaappeihin uusien laitteiden saapumisen jälkeen.

- Tuotteiden takaisin saaminen on yksi suurimmista uusiokäytön ongelmista, Sara Nordbrand sanoo. Vasta kun voimme varmistaa, että saamme tuotteet takaisin, voimme aloittaa uudelleenkäytön suuremmassa mittakaavassa. Meidän on myös yhdessä tehtävä käytetyistä laitteita halutumpia markkinoilla, jotta saamme yhä useamman ihmisen ja yrityksen mukaan kiertotalouteen.