Inrego
Stocklists

2012

Puunhalaajista bisnekseen

Kiertotalouden käsitteestä tuli käänteentekevä. Kiertotalous konseptina lanseerattiin jo 1980-luvulla, mutta se vahvistui vasta vuonna 2010. Ellen macArthur Foundation osoitti taloudellisin esimerkein kuinka ympäristö ja talous kulkivat käsikädessä. Itsenstäänselvyydestä tehtiin vihdoin selvyys koko maailmalle.

"Tämän pohjalta ymmärrettiin, että ihmisten on suojeltava maapallon resursseja paremmin kasvavan väestön ja myös kasvavan vaurauden myötä. Muuten luonnonvarojen riittävyyttä ei voida varmistaa. Resursseja pyrittiin käyttämään entistä tehokkaammin ja tarkasteltiin koko liiketoimintaa kiertotalouden näkökulmasta."

Vanhalle termille luotiin uusi lähestymistapa, miten saamme samoilla resursseilla enemmän?

"Lineaaritaloudessa ei huomioitu ympäristöä ja kestävyyttä. Enemmän kiinnitettiin huomiota työvoiman kustannuksiin, joita pyrittiin pienentämään korvaamalla työvoimaa koneilla. Vaikka olisi pitänyt tarkastella kuinka samoilla luonnonvaroilla ja muilla resursseilla saadaan aikaan enemmän ja tehokkaammin. Tämä Ellen MacArthur puki sanoiksi. Ymmärrys muutti taloudellista kehitystä, tehokkuuden parantamisessa huomioitiin myös maapallon rajalliset luonnonvarat ja käyttäytymisen aiheuttamat ilmastovaikutukset."

Kiertotalous on loistava mahdollisuus kehittää myös ihmisten hyvinvointia.