Inrego
Stocklists

2017

Politiikka, kemikaalivero ja elektroniikkapantti

"Politiikka ohjaa taloutta, teknologia ohjaa politiikkaa. Vuonna 2017 otettiin käyttöön elektroniikan kemikaalivero. Ajatus oli hieno, Ruotsi vaikuttaisi kehitykseen vähentämällä vaarallisia kemikaaleja tuotteissa. Tämä oli käännekohta. Mutta vastoin odotuksia kemikaalivero asetettiin myös käytetyille laitteille. Lopputuloksena Ruotsi siis vaikeutti uudella kemikaaliverolla IT-laitteiden uudelleenkäyttöä."

"Tämän seurauksena jaoimme Inregon useiksi yrityksiksi ja aloitimme suuren tiedotuskampanjan tapahtuneesta ja sen seurauksista. Näin Inrego päätyi vaikuttajaksi myös politiikkaan."

"Myöhemmin tuli myös aloite elektroniikkapantista. Tämäkin tarkoitus voi kuulostaa hyvältä, mutta pantti olisi aiheuttanut suuria haasteita Inregon liiketoiminnalle. Poliittisilla aloitteilla on suuri merkitys markkinatilanteen kannalta. Kaikkien seurausten arvioiminen on mahdotonta, mutta työ on kuitenkin tehtävä niin hyvin kuin mahdollista. Kemikaalivero osoitti, että Inregon on oltava mukana poliittisessa keskustelussa, jos Ruotsi aikoo onnistua tavoitteessaan muuttua resurssitehokkaammaksi."

Nykyään Inrego on yksi Ruotsin parhaista esimerkeistä kiertotalouden toimivuudesta.

"Olemme aktiivisesti vuorovaikutuksessa tiedemaailman kanssa ja Täbyn tuotantolaitoksella vierailee usein ryhmiä, aina opiskelijoista poliitikkoihin, tutustumassa toimintamalliimme. Kemikaaliveroa uudistettaessa Inrego oli ainoa yksityisen sektorin organisaatio, joka kutsuttiin kuultavaksi ja olemme osa REsourcea, joka on yksi Ruotsin strategisista kehitysohjelmista Ruotsin resurssitehokkuuden lisäämiseksi."

Kehityksessä on huomioitava, mikä on hyväksi sekä ympäristölle, yhteiskunnalle että yrityksille.