Inrego
Stocklists

Vastuullisuusraportoinnin pakollisuus luo mahdollisuuksia ja selkeyttä

Uutiset 20 kesäkuu 2023 4 min lukuaika

The Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD, kestävyysraportointidirektiivi) on uusi EU-lainsäädäntö, joka tuo toisaalta helpotusta, mutta myös paljon lisää vaatimuksia. Vuonna 2024 voimaan astuva  lainsäädäntö edellyttää yritysten julkaisevan säännöllisesti raportteja toimistaan, jotka vaikuttavat kestävään kehitykseen, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Säädäntö koskee ensisijaisesti kaikkia suuria yrityksiä, mutta raportoinnin valmistelu myös pienemmissä yrityksissä on kannattavaa.

Tulevan lakimuutoksen tarkoitus on auttaa kuluttajia, sijoittajia, päättäjiä ja muita sidosryhmiä arvioimaan yritysten ei-taloudellista suorituskykyä ja kannustaa yrityksiä vastuullisempiin liiketoimiin. Se tuo kestävyysraportoinnin samalle tasolle taloudellisen raportoinnin kanssa ja lisää tietojen vertailukelpoisuutta. 

Vastuullisuuden mittaristot tulevat osaksi yrityksien normaalia johtamista ja raportointia askel kerrallaan. Datasta tule entistä tärkeämpää ja raportoitavan datan tarkkuuteen, luotettavuuteen ja lähteisiin tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota, koska raportti sisällytetään osaksi hallituksen toimintakertomusta ja raportin ulkoinen varmennus tulee pakolliseksi.


Direktiivi koskee ensin kaikkia niitä yrityksiä, jotka ovat tähän mennessä raportoineet NFRD:n mukaisesti. Näiden suurten yritysten tulee raportoida vuoden 2024 toiminnasta ja julkaista kestävyysraportti vuonna 2025. Tämän jälkeen raportointivelvollisia tulevat olemaan ne yritykset, jotka täyttävät seuraavista kriteereistä vähintään kaksi kolmesta:

 • 50 miljoonan euron nettoliikevaihto (alunperin 40 miljoonaa)

 • 25 miljoonan euron tase (alunperin 20 miljoonan)

 • 250 ylittävä henkilöstömäärä

Siitä eteenpäin direktiivi tulee pakolliseksi asteittain ja esim. pörssilistautuneet pk-yritykset ovat vuorossa viimeistään vuoden 2028 tietojen osalta. Mutta nyt jo kaikkien yritysten kannattaa pohtia, miten raportoi omien palveluiden ja tuotteiden osalta näille isommille yrityksille hyödyllistä dataa. Pyyntöjä tulee ensi vuoden aikana varmasti.


Mutta miten asia liittyy IT-laitteiden kiertotalouteen?

IT-laitteita ei vielä pidetä isona osana kun lasketaan yrityksen kokonaishiilidioksidisäästötoimia tai vastuullisuustoimia. Tähän pyrimme saamaan muutosta, sillä hallinnollisen yrityksen CO2-päästöistä jopa 15% aiheutuu IT:stä. Lähettämällä esimerkiksi kannettavan tietokoneen uusiokäyttöön asiakas saavuttaa 140 kg CO2-säästöjä. Ja kun tähän lasketaan mukaan kaikki suuren yrityksen kannettavat, niin määrä onkin yhtäkkiä jopa satoja tuhansia kiloja. Lisäksi kauttamme IT-laitteita kierrättävät yritykset saavat käyttöönsä tarkat CO2-raportit, jotka perustuvat Ruotsin ympäristöinstituutin kanssa kehitettyyn tieteelliseen laskentamalliin. Myös IT:n saavutukset kannattaa siis ottaa mukaan vastuullisuusraportointiin.

IT:n uusiokäytöllä yritys voi raportoida mm:

 • Kiertotaloutta edistävistä toimista

 • CO2-säästöistä

 • Pienennyksistä Scope 3 päästöissä, kun yritys hankkii kunnostettuja laitteita

Mitä hyötyä raportoinnista on?

Vastuullisuusraportointi luo luottamusta kaiken kokoisille yrityksille. Lyhyesti listattuna parhaat hyödyt ovat:

 • CSRD:n noudattaminen luo luottamusta ja uskottavuutta

 • Raportointi on yhtenäistä ja perustuu luotettavaan dataan

 • Pääomasijoitusten houkuttelu

 • Olennaisen tiedon keruu vastuullisella ja eettisellä tavalla

 • Raportointi tunnistaa ongelmia ja puutteita

 • Vastuullisuus ja kestävän kehityksen edistäminen tulee osaksi strategista suunnittelua

 • Riskien hallinta

 • Saavuttaa paremman kestävän kehityksen suorituskyvyn pitkällä aikavälillä

Vastuullisuusraportointi on Inregon arvojen mukainen, sekä se tukee Inregon arvoja ja tavoitteita. Olemme kiertotalouden ja käytetyn IT:n asiantuntija, edelläkävijä ja uranuurtaja. Toimintamme perustuu viiteen vastuullisuusteemaan, jotka ovat talous, ympäristö, turvallisuus, laatu ja sosiaalinen vastuu. Vastuullisuusraportointi tukee kaikkia teemojamme ja edesauttaa kehittämään vastuullisempia yrityksiä. Me uskomme, että vastuullisuusraportointi tulee olemaan pitkällä aikavälillä voimavara vastuulliselle liike-elämälle.