Inrego
Stocklists

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia: IT:n kierrätys- ja uusiokäyttöpalvelut auttavat kohti hiilineutraaliustavoitteita

Gradia 19 lokakuu 2023 4 min lukuaika

Me Inregolla teemme työtä asiakkaillemme, jotta asiakkaamme pääsevät osaksi kiertotaloutta, jolloin voimme yhdessä maksimoida IT-laitteiden käyttöiän, kunnon ja tämän myötä saavutettavat hiilidioksidisäästöt. Olemme aloittaneet yhteistyön Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä Gradian kanssa keväällä 2023. Yhtenäiset arvot ja tavoitteet hiilineutraaliuden saavuttamiseksi ovat luoneet hyvän pohjan tiiviille yhteistyölle heti ensi metreistä lähtien. Lue mitä Gradia kertoo yhteistyöstämme.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia on Suomen suurimpia kuntayhtymäpohjaisia toisen asteen koulutuksentarjoajia. Gradia tarjoaa monipuolista ammatillista koulutusta Ammattiopisto Gradiassa sekä lukiokoulutusta Jyväskylän Lyseon lukiossa, Jyväskylän aikuislukiossa ja Schildtin lukiossa. Kampuksia heillä on yhteensä yhdeksän Jyväskylässä, Jämsässä ja Laukaan Lievestuoreella, joissa opiskelee lukuvuosittain 22 000 opiskelijaa. Henkilökuntaa löytyy noin 950.

Ilmastotiekartta ohjaa tekemistä

Gradia on edistyksellinen vastuullisuus- ja ilmastotyössään. Heillä on otettu käyttöön ilmastotiekartta, joka sisältää suunnitellut toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi ja kompensoimiseksi huomioiden kaiken toiminnan. Gradian tavoitteena on olla hiilineutraali omien suorien päästöjen osalta vuoteen 2030 mennessä ja kaikkien päästöjen osalta 2030-luvun loppuun mennessä. Tätä tavoitetta tukemaan on otettu käyttöön myös IT-laitteiden kierrätys- ja uusiokäyttöpalvelut, joiden avulla IT:tä voidaan hyödyntää CO2e-säästölaskelmissa. Kokonaisuudessaan Gradian IT-laitekanta on noin 13 000 laitetta.

Kiertotalousajattelu ja -toiminta ei ole uutta Gradialle, sillä he ovat toimineet toisen kumppanin kanssa noin kymmenen vuoden ajan. Inregon palveluiden käyttäjäksi Gradia siirtyi kilpailutuksen myötä vuoden 2023 keväällä. Ratkaisevaksi asiaksi nousi etenkin Inregon tarjoamat kattavat CO2-raportit, jotka perustuvat Ruotsin ympäristöinstituutin kanssa kehitettyyn tieteelliseen laskentamalliin. ”Kun tuli ajankohtaiseksi kilpailuttaa vanhentunut sopimus, toivoimme kumppania, joka auttaa osaltaan meitä pääsemään hiilineutraaliustavoitteisiin. Tahtotilamme oli, että saisimme kattavammat raportit kierrätetyistä laitteista ja että näkisimme laitteidemme kierrätyksen tilan reaaliaikaisesti sähköisestä palveluportaalista.” korostaa Gradian Digipalvelupäällikkö Pekka Jokela.

Pakkaamisen merkitys on korostunut

Inregon palveluiden myötä myös ymmärrys laitteiden arvosta ja oikein pakkaamisen tärkeydestä on korostunut. Viestiä laitteiden jatkokäytöstä viedään nyt eteenpäin koko organisaatiossa, jotta kaikki toimintaan osallistuvat henkilöt ymmärtävät, että kyseessä ei ole romu vaan jatkokäyttöön meneviä rahanarvoisia IT-laitteita.

Olemme saaneet yksinkertaisen, modernin ja nopean tavan tilata kierrätyspalveluita. Tutustuminen Inregon tuotantolaitokseen lisäsi ymmärrystä IT-laitteiden jatkokäytöstä ja vahvisti ennestään luottamustamme käsittelyprosessiin. Näin ollen myös tietoturvan osalta olemme täysin luottavaisia.” Pekka iloitsee.

Gradian Otto Salmio ja Noora Arela vierailulla Inregon tuotantolaitoksessa Vantaalla.
Gradian Otto Salmio ja Noora Arela vierailulla Inregon tuotantolaitoksessa Vantaalla.

Raportoinnista en enää luopuisi

Jo lyhyt tuttavuus on osoittanut Gradialle Inregon palveluhalukkuuden. Gradialaiset ovat kokeneet yhteistyön koko Inregon tiimin kanssa mutkattomana ja sujuvana. Pekka kiittelee myös asiakasportaalin monipuolisuutta: ”Ilman Inregon palvelua, emme saisi näin kattavaa raportointia CO2-säästöistä, emmekä myöskään näkisi reaaliaikaisesti sähköisen portaalin välityksellä laitteidemme käsittelyn etenemistä.” Myös laitenoudot ja monipuoliset hyvin suunnitellut pakkausmateriaalit saavat kiitosta, sillä sujuva pakkaus- ja noutoprosessi helpottaa Gradian työntekijöiden työtaakkaa ja vapauttaa aikaa muuhun tuottavampaan työhön. Kun kierrätyspalvelut koetaan helppoina ja aikaa säästävinä, niitä myös käyttää mielellään.

”Myös me Inregolla olemme iloisia voidessamme toimia Gradian kaltaisen ilmastotavoitteisiin vakavasti suhtautuvan tahon kanssa”, mainitsee Inregon asiakasvastaava Jaakko Komulainen, joka kehittää yhteistyötä jatkuvasti eteenpäin. ”Tässä tapauksessa meidän ei tarvitse perustella ajatusta, miksi uusiokäyttö on tärkeää vaan pääsemme suoraan hiomaan kaikki prosessit säännöllisiksi ja maksimoimaan myös IT-laitteiden kunnon ja hyvitysarvot”, Jaakko iloitsee. Me Inregolla pyrimme aina siihen, että asiakas näkee meidän välittävän heistä ja heidän laitteistaan.

IT-laitteiden kierrätys- ja uusiokäyttöpalvelut tulisi olla arkipäivää jokaiselle organisaatiolle

”Suosittelemme Inregon palveluita kaikille yrityksille, jotka haluavat tietää mitä heidän kierrättämilleen laitteille tapahtuu kattavien raporttien kautta ja kuinka paljon kierrätys säästää maapallomme resursseja. Sertifioidun kumppanin kanssa toiminta on joustavaa ja tietoturvallista,” Pekka summaa haastattelun lopuksi.

Inregon toimitusjohtaja Teemu Simola esittelee Inregon toimintaa Gradian Otto Salmiolle ja Noora Arelalle.
Inregon toimitusjohtaja Teemu Simola esittelee Inregon toimintaa Gradian Otto Salmiolle ja Noora Arelalle.