Inrego
Stocklists

"Näemme jo CSRD:n vaikutukset"

Uutiset 10 tammikuu 2024 3 min lukuaika

”Vi ser redan en CSRD-effekt” - Inrego i Miljö och Utveckling.

Uusi kestävyysraportoinnin direktiivi CSRD on täällä ja näemme jo sen positiivisen vaikutuksen. "CSRD antaa yrityksille, joilla vastuullisuus oikeasti näkyy tekemisessään, suuren kilpailuedun", selittää Sebastian Holmström, Inregon vastuullisuuspäällikkö.

CSRD tuo raportointivelvollisuuden, mutta se ei sinällään vielä vaadi toimimaan vastuullisesti. "Parempi raportointi ei sinänsä vielä luo muutosta, vaan kyse on siitä, miten käytämme raportointia. Meidän on nähtävä CSRD liiketoimintamahdollisuutena yhdistämällä vastuullisuus myyntiin, markkinointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen. Vasta kun liiketoiminta tuottaa enemmän ympäristöhyötyä kuin aiemmin, kestävyys toteutuu. Siksi CSRD on niin mielenkiintoinen, koska se antaa aidosti vastuullisuullisesti toimiville yrityksille kilpailuedun", Sebastian korostaa.

Ja toki raportti, joka näyttää huonoja lukuja ja vastuullisuustoimia, ei auta yritystä ja näin ollen CSRD:n on nähty myös ohjaavan muutoksiin toiminnassa. EU:ssa on parhaillaan käsittelyssä direktiivi huolellisuusvelvoitteesta (CSDDD). Tämä toisi mukanaan yrityksille vastuun tunnistaa, estää, vähentää sekä lopettaa yrityksen sellaiset toimet, jotka aiheuttavat negatiivisia ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksia. Eli viimeistään silloin myös toimintaa pitää lähteä voimakkaasti muuttamaan vastuulliseksi.

CSRD lähtee isoista yrityksistä, mutta heijastuu koko arvoketjuun

Kestävyysraportoinnin direktiivi on ollut voimassa vuoden alusta lähtien eli ensimmäiset raportit vuodelta 2024 tullaan näkemään vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla. Aluksi raportointi koskee pörssilistattuja yrityksiä, jotka ovat tähän mennessä raportoineet NFRD:n mukaisesti. Seuraavaksi vuorossa ovat yritykset, jotka täyttävät kaksi kolmesta seuraavasta kriteeristä:

  • Liikevaihto yli 50 m€

  • Tase yli 25 m€

  • Henkilöstö yli 250

"Yrityksille, jotka tarjoavat kestäviä palveluja liiketoimintansa ytimessä, tämä tarjoaa suuren kilpailuedun", kertoo Sebastian Holmström. Ja vaikka varsinainen raportointivelvollisuus kohdistuu aluksi suurempiin yrityksiin, heijastuu tämä myös koko yrityksen arvoketjussa toimiviin yrityksiin. OP:n teettämän tuoreen suuryritystutkimuksen mukaan jopa 56% vastanneista suuryrityksistä on joutunut vaihtamaan alihankkijoita vastuullisuustoimien takia. Lisäksi yli 80% vastanneista suuryrityksistä kokee, että heillä on vastuullisuussitoumusten takia painetta tiukentaa koko alihankintaketjuun liittyviä vaatimuksia. Näin ollen emme usko, että yhdelläkään yrityksellä on enää varaa sivuuttaa vastuullisuutta.

Inrego edistää kiertotaloutta ja kantaa vastuun myös oman toiminnan päästöistä

Viime vuonna Inrego kasvoi voimakkaasti ja lähestyy nyt 50 miljoonan liikevaihtoa tarjoamalla markkinoille kunnostettuja IT-tuotteita. Teemme työtä edistääksemme kiertotaloutta pitämällä IT-laitteet käytössä mahdollisimman pitkään. Tämän lisäksi meille on tärkeää tietää myös oman toimintamme vastuullisuusvaikutukset, joista raportoimme sivuillamme.

"Aiemmin IT-laitehankinnoissa ja IT-laitteiden kierrätyksessä merkittävin argumentti on aina ollut hinta, nyt CO2-säästöraportointi alkaa olla pääsyy siihen, miksi asiakkaat ottavat meihin yhteyttä. Siksi meidän on oltava nopeita ja kerrottava CSRD:n mukaisen CO2-raportointimme mahdollisuudesta markkinoille", selittää Sebastian Holmström.

Haluatko kuulla lisää. Ota yhteyttä, niin kerromme, miten voimme auttaa teitä CSRD-raportoinnissa.