Inrego
Stocklists

Palvelumme hyödyt

IT-laitteiden uudelleenkäyttö hyödyttää niin talouspuolta, IT-osastoa kuin vastuullisuustyötä.

Haluaisitko hallinnoida laitteita yhdessä paikassa ja tehdä vaihdosta sujuvan prosessin?

IT-päällikkö: Onko vastuullasi kaikki organisaationne IT-laitteet?

Yrityksen IT-laitteiden elinkaarenhallinta vie paljon aikaa, mikäli siihen ei ole suunnitelmallista prosessia ja myös turhaan rahaa mikäli elinkaaret ja laitteiden sijainnit eivät ole hallussa. Me olemme auttamassa juuri tässä asiassa, palvelumme avulla IT-laitteet vaihtuvat ajallaan tai ne kunnostetaan ajallaan. Me myös varmistamme, että teidän käytöstä poistuville laitteille löytyy uusi elämä.

Palvelumme avulla:

 • Saatte vuodesta 1995 alkaen kehitetyn prosessin IT-laitteiden vaihtoon.

 • Toimitamme teille tarpeidenne mukaiset pakkausmateriaalit kuten laatikot, lukitut turvakaapit, turvasalkut ja rullakot, kaiken kokoisiin toimituksiin.

 • Noudamme laitteet suoraan tiloistanne ja tarvittaessa pakkaamme ne.

 • Jokainen saapunut laite rekisteröidään Vantaan tuotantotilassa Asiakasportaaliin, johon saatte pääsyn.

 • Tyhjennämme laitteet sertifioidulla ohjelmistolla ja todennamme sen teille sarjanumerotasolla.

 • Testaamme ja kuntoluokittelemme laitteet, jolloin näette miten laitteet kestävät teillä käytössä ja onko elinkaaret mitoitettu oikein.

 • Kunnostamme laitteet ja annamme niille uuden elämän.

 • Saatte asiakasportaaliin kaikki raportit: datatuhousraportit, hyvitysarvot, vikavähennykset, kuntoluokitukset sekä CO2-säästöraportit.

 • Vikavähennysraportin avulla näet toistuuko jokin tietty vähennys käyttämissänne laitteissa.

 • Näytämme teille laskelmat, kuinka paljon IT-laitteiden arvo alenee käytöstä poiston jälkeen varastossa säilytettäessä.

 • Voitte ostaa tai vuokrata meiltä kunnostettuja laitteita (myös muutaman viikon mittainen vuokraus on mahdollista).

Me tiedämme käytettyjen IT-laitteiden hintakehityksen ja parhaan käyttöiän. Autamme myös teitä optimoimaan vaihtoajan niin talouden kuin ympäristön näkökulmasta.

Talousvastaava: Haluaisitko maksimoida käytöstä poistuvista IT-laitteista saatavat eurot?

IT-laitteet ovat arvokkaita myös sen jälkeen kun niitä ei enää yrityksessä käytetä. Tietokoneita, tabletteja ja puhelimia ei siis kannata jättää hyllylle odottamaan. Tiesitkö, että laitteiden arvo laskee jo muutamassa viikossa useita kymmeniä euroja? Sujuva ja säännöllinen käytöstäpoistoprosessi varmistaa, että yrityksenne saa maksimaalisen hyvityksen käytetystä IT:stä. Näin varmistamme myös, että arvokkaat raaka-aineet eivät jää hyllyihin pölyttymään vaan laitteet saavat uuden elämän joko kokonaisina, varaosina tai materiaalina.

Palvelumme avulla:

 • Saatte sujuvan ja todennetun poistoprosessin omistamillenne IT-laitteille.

 • Näette asiakasportaalista laitekohtaisen hyvityshinnan ja voitte arvioida myös tulevien palautuserien arvoa.

 • Näette asiakasportaalista vikavähennykset.

 • Laitteiden kuntoluokkien avulla voitte analysoida, kuinka laitteet teillä kestävät, onko eroja esimerkiksi työtehtävien välillä.

 • Tarjoamme käyttöönne myös laiterekisterin, jonka avulla varmistatte, että laitteet ovat tallessa ja käytössä. Laiterekisterissä seuraatte myös kustannuspaikkakohtaisia kuluja ja budjetoitte tulevan vuoden laitevaihdot.

Tiedätkö kuinka paljon CO2-säästöjä yrityksen IT-laitteiden uudelleenkäytöllä voidaan saavuttaa? Me kerromme ja autamme.

Vastuullisuuspäällikkö: Onhan teillä IT mukana vastuullisuustyössä?

Vastuullisuusraportointi pyörii nyt monen vastuullisuuspäällikön mielessä? Mitä kaikkea pitää raportoida ja mitä olisi hyödyllistä raportoida? Me autamme nostamaan IT:n mukaan vastuullisuustyöhön. Tiesitkö, että jopa 12% hallinnollisen organisaation ilmastovaikutuksista aiheutuu IT:stä? Näin ollen IT-laitteiden kierrätyksellä ja uudelleenkäytöllä voidaan nopeasti saavuttaa kymmenien tuhansien hiilidioksidikilojen säästöjä. Yli 90% kaikista käsittelemistämme laitteista saadaan kunnostettua uudelleenkäyttöön ja loput menevät materiaalikierrätykseen. Palvelumme avulla saatte tarkat tieteelliseen laskentamalliin perustuvat raportit saavuttamistanne CO2-säästöistä.

Palvelumme avulla:

 • Voitte olla varmoja, että käytöstä poistetut IT-laitteenne käsitellään vastuullisesti ja ne myös myydään vastuullisesti eteenpäin. Lue lisää Vastuullisen käsittelyn ohjelmastamme.

 • Näette yhdestä paikasta kuinka paljon laitteita olette palauttaneet, kuinka monta on saatettu uudelleenkäyttöön ja kuinka monta on siirretty materiaalikierrätykseen.

 • Näette laitekohtaisesti saavutetut CO2-säästöt, jotka on laskettu Ruotsin ympäristöinstituutin kehittämällä tieteellisellä laskentamallilla.

 • Tiedätte CO2-säästöt aina komponenttitasolle saakka.

 • Saatte CO2-diplomin käyttöönne omaan vastuullisuusviestintäänne.

 • Voitte omassa vastuullisuusraportissanne kertoa toimenpiteistä, joita teette kiertotalouden ja materiaalikierrätyksen edistämiseksi.

 • Ostamalla tai vuokraamalla kunnostettuja IT-laitteita voitte pienentää scope 3 -päästöjänne IT:n osalta.

 • Saatte meiltä faktatietoa IT-laitteiden ympäristövaikutuksista tai voitte tilata meiltä lisäpalveluna laitekantanne vastuullisuusanalyysin.